El ritme pren el ritme, les pors s'han fet enrere.